Retro billiards

Lưu ý: đẩy mũi cơ xuyên qua bị chủ một cách thích hợp, rồi dừng cơ lại để tạo độ xoáy, đẩy mũi cơ càng nhanh thì độ xoáy càng cao. Tuyệt đối không đánh trúng bi rồi rụt cơ […]

Cule

Cule sống bi 2. Cule chết bi 3. Cule chết bi 4. Cule chết bi 5. Cule 1 băng 6. Lưu ý: Cule mà bi chủ gần bi carde thì nâng cao tay lên 3 nguyên tắc cơ bản khi […]