Latest Posts

Retro billiards

Lưu ý: đẩy mũi cơ xuyên qua bị chủ một cách thích hợp, rồi dừng cơ lại để tạo độ xoáy, đẩy mũi cơ càng nhanh thì độ xoáy càng cao. Tuyệt đối không đánh trúng bi rồi rụt cơ […]

Cule

Cule sống bi 2. Cule chết bi 3. Cule chết bi 4. Cule chết bi 5. Cule 1 băng 6. Lưu ý: Cule mà bi chủ gần bi carde thì nâng cao tay lên 3 nguyên tắc cơ bản khi […]

Trí tuệ xử thế của Thiền

I. Đạt quan lập thế Tâm bình thường: Điềm tĩnh tự nhiên là chân lý ở nhân gian Con người chỉ cần sống được tự tại, hòa hợp với tự nhiên, lao động cũng được, nghỉ ngơi cũng được, tất […]

Tiếp tục với ‘Sờ tream’

1. Stream Operators Như mình đã giới thiệu ở bài 1, operators là những function được cung cấp để giúp ta dễ dàng xử lý event trong Stream. Có thể từ 1 Stream chế biến ra 1 Stream khác (Stream transformation), hoặc […]