1. Cule sống bi

2. Cule chết bi

3. Cule chết bi

4. Cule chết bi

5. Cule 1 băng

6. Lưu ý:

  • Cule mà bi chủ gần bi carde thì nâng cao tay lên
  • 3 nguyên tắc cơ bản khi cule: Thân cơ gần như song song với mặt bàn, không để ép phê trên bi chủ bằng cách đặt đầu cơ ngay tâm bị hoặc trên tâm bi, cầu tay phải ổn định, nên sử dụng kiểu cầu tay đóng

Trả lời