Lưu ý: đẩy mũi cơ xuyên qua bị chủ một cách thích hợp, rồi dừng cơ lại để tạo độ xoáy, đẩy mũi cơ càng nhanh thì độ xoáy càng cao. Tuyệt đối không đánh trúng bi rồi rụt cơ lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.