Bộ số cộng (hay còn gọi là bộ gãy vì cách áp dụng của nó) cũng là một trong những bộ số hay được sử dụng. Hôm nay mình sẽ trình bày một cách đơn giản, dễ hiểu nhất cho các bạn về bộ số này.

Bộ số cộng áp dụng cho thế bi nào?

Nó đây, khi mình muốn đánh A băng như hình hoặc đánh cadre > 2 băng dậu và gãy ở băng dài đối diện

8 Bộ số cộng | Bida 3 băng
7 Bộ số cộng | Bida 3 băng

Bộ này tương đối đơn giản. Giờ mình sẽ đi vào cách tính toán.

Bộ số này cũng cần xác định 3 điểm như bộ 50:

  1. Điểm đầu
  2. Điểm đánh
  3. Điểm trúng

Bước 1: Xác định điểm trúng

Bạn chọn 1 điểm có xác suất trúng cao nhất, cái này đánh nhiều sẽ quen thôi :D, như ví dụ bên dưới thì mình chọn điểm trúng chỗ màu đỏ, tương ứng với điểm đó là điểm 60.

9 Bộ số cộng | Bida 3 băng

Bước 2: Xác định điểm đầu và điểm đánh

10 Bộ số cộng | Bida 3 băng

Ta cần chọn Điểm đầu và điểm đánh để kết hợp thành tia tới, sao cho:

Điểm đầu + điểm đánh = điểm trúng

Chọn tia tới như thế nào? Tia tới là tia đi qua bi chủ, hướng vào băng ngắn tương ứng với điểm đánh (băng ngắn này ngược hướng với điểm trúng), nối dài tia tới ra phía sau, chạm băng dài  sẽ có giá trị là điểm đầu.

Vậy như thế bi trên, sau khi mình xác định Điểm trúng là 60, mình chọn cặp tia tới 40_20 để về điểm trúng.

Bước 3: Áp phê?

Bộ này sử dụng áp phê số 2. Để biết thêm về cách phân loại ép phê trong bida 3 băng, mời các bạn xem bài bên dưới

https://vncarom.com/2018/11/ep-phe-trong-bida-kien-thuc-can-ban-can-nam-vung

Trả lời