Người giàu có thói quen kiếm tiền, để dành và tiêu tiền. Họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng, thường là 15-20%. Họ trừ khoản này vào phần thu nhập và tiêu phần còn lại.

Họ luôn muốn để dành nhiều hơn và dùng tiền đó đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và tăng giá trị hơn là mua những món đồ xa xỉ.

Họ tiếp tục cần mẫn để dành và đầu tư cho tới khi Tài Sản Gia Tăng của họ bắt đầu tự nhân giống thậm chí còn nhiều hơn chi phí hàng tháng.

Ghi nhớ: Chi ít hơn thu. Đầu tư phần tiền tiết kiệm để đạt mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số Tài Sản Gia Tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt qua mức sống mơ ước của bạn.