Bảng thu nhập cá nhân

Mức độ 1: Vững vàng tài chính

  • Có tài sản thanh khoản đủ để trang trải mức chi phí hiện tại của bạn trong vòng ít nhất 6 tháng.
  • Có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân và gia đình nếu chẳng may bạn bị thương tật vĩnh viễn, mất khả năng lao động hoặc đột ngột qua đời.

Mức độ 2: An toàn tài chính

  • Có một lượng tài sản gia tăng đủ lớn, lượng tài sản này cần tạo ra khoản thu nhập thụ động đủ để trang trải những chi phí cơ bản nhất của bạn.

Mức độ 3: Tự do tài chính

  • Tích lũy được nhiều tài sản gia tăng có khả năng tạo ra thu nhập thụ động đủ để trang trải cho mức sống hiện tại của bạn.

Mức độ 4: Dư dả tài chính

Tích lũy được một lượng tài sản gia tăng đủ lớn để tạo ra nguồn thu nhập thụ động giúp bạn có thể sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước. Bạn sẽ có đủ tài lực để mua bất cứ thứ gì, làm bất cứ việc gì nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và những người khác.

Tiếp theo, bạn phải động não nghĩ tới tất cả các loại tài sản gia tăng mà bạn cần tích lũy, số tiền đầu tư cần có, lợi nhuận dư tính và các khoản thu nhập thụ động. Tổng thu nhập thụ động cần đủ để trang trải chi phí cơ bản của bạn.