Điều gì quyết định thu nhập của một người ?

Thu nhập của một người được định nghĩa bằng tổng giá trị người đó tạo ra, nhân với thời gian cần có để tạo ra giá trị đó, nhân với quy mô.

Ta có: Thu nhập = giá trị x thời gian x quy mô

=> Để tăng thu nhập, bạn phải tăng giá trị tạo ra, thời gian bạn dùng để tạo ra giá trị đó và quy mô công việc của mình.

Thu nhập phản ánh giá trị tạo ra, để tạo ra nhiều giá trị cho công ty và khách hàng, bạn phải không ngừng nâng cao kỹ năng kiến thức và tài sản trí tuệ của bạn.

Có hai cách để bạn mang lại giá trị cho khách hàng đó là:

  • Giúp họ đạt được mục tiêu nhanh hơn và dễ dàng hơn.
  • Giúp họ giải quyết vấn đề nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Bạn càng làm tốt điều này bao nhiêu, người ta sẽ cho bạn càng nhiều bấy nhiêu. Tương tự, có hai cách để tạo giá trị cho một doanh nghiệp, đó là

  • Giúp công ty tăng doanh thu
  • Giúp công ty giảm chi phí

Quyết tâm tạo ra nhiều giá trị hơn ngay từ bây giờ

Bạn hãy khởi động đầu óc bằng cách trả lời những câu hỏi sau…

  • Làm thế nào giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ nhanh hơn ?
  • Làm gì để giúp khách hàng giải quyết vấn đề của mình
  • Họ có những nhu cầu nào chưa được đáp ứng ?
  • Làm sao để giúp công ty tưng thu giảm chi ?

Bạn cần trang bị những kiến thức và kỹ năng nào ?

Các biện pháp gia tăng lợi nhuận