1. App người dùng
  • Cho phép xem sản phẩm, đặt sản phẩm trên App
  • Có chức năng đánh giá sản phẩm
  • Khi đặt đơn hàng thì có chức năng lấy định vị GPS địa chỉ của khách hàng, tính phí ship dựa theo km hoặc cài đặt phí ship mặc định.
  • Có chức năng chat với shipper hoặc cửa hàng
  • Khách hàng có thể xem lịch sử đơn đã đặt, theo dõi đơn hàng
  • Có hệ thống tích luỹ điểm dựa theo giá trị đơn hàng, và tích luỹ điểm giới thiệu người dùng khác tải app.
  • Có banner, thông báo đẩy các chương trình khuyến mãi hoặc thông báo.
 2. App quản lý: bao gồm quản lý đơn hàng và shipper
  • Nhận thông báo đẩy mỗi khi có đơn hàng khách đặt
  • Chức năng xử lý đơn hàng, in hoá đơn trực tiếp trên app
  • Chọn shipper giao hàng
  • Có chức năng chat với khách hàng
  • Xem tất cả đơn hàng, xem nhật ký khách đặt hàng (hiển thị các đơn khách huỷ, lý do khách huỷ để phán đoán được k/h khó tính,…)
  • Thống kê doanh thu hằng ngày, tuần, tháng và khoảng thời gian tuỳ chọn
  • Quản lý thu, chi
  • Sắp tới sẽ cập nhật thêm tính năng quản lý kho, order offline tại cửa hàng (thay thế kiot việt)
 3. Web quản trị
  • Quản lý thành viên
  • Quản lý sản phẩm: thêm, xoá, sửa sản phẩm
  • Quản lý danh mục sản phẩm
  • Quản lý chương trình khuyến mãi: thêm chương trình khuyến mãi, giảm giá sản phẩm theo tiền hoặc phần trăm.
  • Quản lý điểm thưởng, điểm tích luỹ.
  • Quản lý đơn hàng: order đơn hàng, nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng, giao đơn hàng cho shipper.
  • Xem báo cáo: doanh thu, hoạt động shipper, sản phẩm bán nhiều ít