Sổ giun bằng bộ số 0 3 6

Chi tiết cách tính bộ số 0 3 6 bida 3 băng >> https://vncarom.com/bo-nut-so-0-3-6-ngan-dai-ngan-khong-ep-phe Ưu điểm: Dễ nhớ, không cần ép phê. Nhược: Yêu cầu tay sau ổn định tốt, không chèo. Đánh giò gà cần chính xác vào tia đã […]

Retro billiards

Lưu ý: đẩy mũi cơ xuyên qua bị chủ một cách thích hợp, rồi dừng cơ lại để tạo độ xoáy, đẩy mũi cơ càng nhanh thì độ xoáy càng cao. Tuyệt đối không đánh trúng bi rồi rụt cơ […]

Cule

Cule sống bi 2. Cule chết bi 3. Cule chết bi 4. Cule chết bi 5. Cule 1 băng 6. Lưu ý: Cule mà bi chủ gần bi carde thì nâng cao tay lên 3 nguyên tắc cơ bản khi […]