Test

Vì sao chưa thể dỡ 12 ụ bêtông trong Tân Sơn Nhất? TP HCMCơ quan chức năng chưa xác định loại tài sản đối với 12 ụ bêtông cũng như làm rõ hiện trạng sử dụng đất vị trí xây […]

Tiếp tục với ‘Sờ tream’

1. Stream Operators Như mình đã giới thiệu ở bài 1, operators là những function được cung cấp để giúp ta dễ dàng xử lý event trong Stream. Có thể từ 1 Stream chế biến ra 1 Stream khác (Stream transformation), hoặc […]