Skill Long

Khung M1: RSI trên EMA 34 và xu hướng của RSI là rõ ràng (ko đập lên đập xuống quanh EMA) Khung H1: Giá trên EMA 34 và 89 (hướng EMA là hướng lên). RSI trên EMA34 và xu hướng […]