Trí tuệ xử thế của Thiền

I. Đạt quan lập thế Tâm bình thường: Điềm tĩnh tự nhiên là chân lý ở nhân gian Con người chỉ cần sống được tự tại, hòa hợp với tự nhiên, lao động cũng được, nghỉ ngơi cũng được, tất […]